Mhus 23  Riksbyggen

              

                       Maj 2019

            

 • Årsstämman 26/2 förlöpte enligt dagordningen bl.a. att styrelsen fick fortsatt förtroende.
 • Brandkontroll har utförts av utbildad personal för första kvartalet 2019. Inga väsentliga anmärkningar förutom att boenden inte respekterar förbudet för att blockera korridorer med skor och barnvagnar. Tyvärr!
 • En motion på stämman om extra skyltar. AVSLAG från kommunen på befintliga stolpar vid infarter på området. Föreningen köper in egna stolpar samt har beställt skyltarna från Hova skyltar.
 • Uthyrning av festlokal och motionsrum går bra.
 • Kamerasystem under uppdatering.
 • Balkongbesiktning utförd av Enspecta i höghusen är slutförd under maj.
 • Spolning från lägenheterna av Puls är fortfarande på gång.
 • Extra stämman den 9/4 i kafeterian ägde rum. Ärendet var endast om stadgarna från RB. som var på agendan på kallelsen.
 • Ny vaktmästare har börjat Miroslav Bojanic.
 • Grillning på balkongerna är strängt förbjudet. TÄNK på BRANDRISKEN! 
 • Under maj är det beställt ny sand till alla sandlådor på området. Det kommer att fyllas ut med mera gräs på många ställen där det är kala fläckar.
 • Spolplatserna i garage G1 och G2 har det installerats gallergrindar.
 • Föreningen kommer att använda platserna till förråd.
 • Cykelboxarna kommer att utökas med en cykelgaffel ytterligare tillsammans för 3 cyklar.
 • Förarbetet till stambytet på ADV går framåt. Besked om start lämnas.