Mhus 23  Riksbyggen

MÄKLARINFO

Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna från mäklarna för att ge en så bred bild av vår förening som möjligt.

Inflyttning i Malmöhus 23 skedde 1971-1972 och har 590 lägenheter fördelat på 4 höghus, 17 våningar med 80 bostadsrätter i varje på Serenadgatan och 15  trevåningshus med vardera 3 trappor och 18 bostadsrätter per hus på Axel D.väg. Total boyta är drygt 44.000 m2, tomtyta 89.000 m2. Nuvarande tomträttsavtal löper fram till 2023.

Uppvärmning sker med fjärrvärme. Inom området finns bredbandsnät från Comhem och Bredbandsbolaget. På vårt område finns en matbutik, frisörsalong och fysioterapeutmottagning. Vi har ett motionsrum och dart- rum. För barnen finns stora gräsytor och bra lekplatser, en fotbolls- och basketplan. Vi har en möteslokal för 20 pers. Vår fritidskommité organiserar varje år en resa till Ullared och en resa till Tyskland.  

Vi har gemensam el från 2011, som köps från Luleå energi, varje lägenhet har sin mätare som läses av varje månad. 

Vi har kameraövervakning vid alla entréer i höghuset och miljöhuset. Vid låghus- området finns tre miljöhus med insamling bl.a. av matavfall. 

Cykelboxar finns att hyra. Kölista finns hos Bokontoret mittemot Matöppet. 30 kr./månad/cykel.

Vi har ca: 400 p-platser med hyra á 150 kr/månad, och 2 garage under jorden med 287 platser á 200 kr/månad. Vi har garageboxar vid utkanten av Axel Danielsson väg som kostar 300 kr./månad. Kötiden varierar beroende på vilket plats den boende är intresserad av, kölistan finns hos Riksbyggen Västerås: 0771-860860. 

Avgiftsbelagda gästparkeringar finns på flera platser  på området, kostnad 5 kr./tim/dygnet runt.

Vår ekonomi är stabil. I årsavgiften ingår bostadsrättstilläggsförsäkring tecknat i Osséen försäkringsmäklare samt värme, vatten och ett antal TV-kanaler via ComHem. Kostnader för drift och underhåll stiger årligen, vilket styrelsen inte kan påverka. Vi har en underhållsplan som uppdateras varje år.

Information till medlemmarna sker främst via föreningens hemsida www.mhus23.se och annonstavlorna i varje trapphus/tvättstuga. På hemsidan finns även olika dokument att ladda ner; föreningens stadgar, årsredovisningar, blanketter. Det går även att hitta medlemserbjudande, felanmälan och mejladress till styrelsen.                  

Föreningen köper tjänster av:  ang. ekonomi – från Riksbyggen och ang. teknisk förvaltning: från Bredablick Förvaltning. Överlåtelsehantering sker genom Riksbyggen Västerås, 0771-860860, för administration vid överlåtelse tas det ut en avgift på 2,5 % av ett basbelopp, vid pantsättning av bostadsrätten tar föreningen ut en avgift på 1% av ett basbelopp. Föreningen gör inte automatisk  besiktning/syn vid överlåtelser, bara om man önskas. Om köparen vill göra renovering i lägenheten finns det en blankett på vår hemsida som kallas ”Meddelande om arbete i lägenhet” som ska laddas ner, måste fyllas i och lämnas på BoKontoret och ska godkännas av styrelsen.

För bilägare:

Garage eller P-plats följer INTE med automatiskt vid en överlåtelse av lägenhet. Separat kö gäller hos riksbyggen. 0771-860860. För att få hyra plats, kräves att man innehar en bil. Bilinnehav ska styrkas med registreringsbevis eller för firmabil intyg från arbetsgivare. En lägenhet har rätt till två platser


Viktiga händelser i vår förening:

2014

- PULS spolade samtliga lägenheter och lokalers avloppsstammar. 8 värmecentraler byttes ut, 4 entrédörrar i höghusen byttes också. Fönsterfabriken i Trelleborg justerade alla fönster i höghusen och fortsatte därefter med låghusen. Vid låghusen inreddes 3 miljörum med matinsamling. Undercentraler i låg- och höghusen tilläggsisolerades. Nytt styrsystem till passagesystemet införskaffades.

2015

- 2015-2016 JSB gjorde stambyte av varm- och kallvattenstammar i höghusen. Flera träd kapades efter stormar. Flera tvättmaskiner byttes. SaneringsKompaniet tvättade fasaden på alla höghusen. Nya utemiljömöbler köptes in. En möteslokal för 20 personer inreddes.

                                                           2016

Info kommer snart

2017

 

- Det finns ett ny miljöhus vid Serenadgatan 27

- Fönsterbyte/-renovering är utfört i hela området av Fönsterfabriken från Trelleborg

- Centralerna till taggsystemet har bytts ut av Säkerhetsteknik

- Fyra sopsugsrum har målats om under 2017. Ommålning har även gjorts av metalldörrarna på sidan av alla höghus

- Flera tvättmaskiner och torktumlare på hela området är utbytta under 2017

2018

-Flertal tvättmaskiner samt torktumlare har bytts ut på Axel Danielssons väg

-Serneke slutförde relining av dagvattenledningarna på Axel Danielssons Väg

-Minigräv dränerade långsidan på Garage 2 

-Fönsterfabriken i Trelleborg slutförde fönsterbyte/renovering på hela området

-Tagg system på Entrédörrar har installerats på Axel Danielssons Väg 

2019

·       Nya ledlampor har installerats på G1an och G2an

·       Vi har höjt brandsäkerheten

·       Gångvägarna inom förenings mark har förbättrats

·       Stängt spolplattorna i garage 1 och 2 

Krav för medlemskap utöver vad som står i stadgarna:

-Att inte ha betalningsanmärkningar, alt. utmätningsförsök, skuldsanering,restförda skatter /Riksbyggen Västerås kollar upp köparen via Upplysningscentralen/

- Taxeringsuppgifter för köpare ska vara minst 2000.000 kr. inkomst/år/pers.

- Eventuellt Intyg från arbetsgivare minst 6 månader retroaktiv. Helst fast anställning.

- Jobbar man utomlands krävs arbetsintyg och lönespecifikationer på de tre senaste månaderna, samt eventuellt en borgensman.

- Vid överlåtelse säljaren ska lämna förrådet städat och tömt på saker, ev. bil-och cykel boxnycklar ska lämnas in på BoKontoret till förvaltningen. Fastighetsskötaren kan visa runt den nya medlemmen ang. bokning av tvättstuga, miljöhuset, prata om trivselreglerna. Sista årsredovisningen och ProAktiv häftet medföljer lägenheten.    

Stambyte är på gång  på Axel Danielssons Väg från hösten 2019

Föreningen säljer INTE lägenheter till juridiska personer.

Kolla regelbundet vår hemsida….

 

Styrelsen Malmöhus  23